* อ่านก่อนครับ * เนื่องจาก Facebook ตั้งค่าวีดีโอใหม่ ดังนั้นเพื่อน ๆ คนไหนดูแล้ว
[ รู้สึกภาพไม่ชัด หรือ จอเล็กลงจากที่เคยดู " ให้จิ้มปุ่ม HQ  บนตัว Cilp " นะจ้ะ ]- รันนิ่งแมน 01 ซับไทย
ตอนที่ 1/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104073019658356
ตอนที่ 2/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104109462988045
ตอนที่ 3/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104125179653140
ตอนที่ 4/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104200892978902 
ตอนที่ 5/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104240492974942
.
- รันนิ่งแมน 02 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104747779590880 
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104758726256452
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104783449587313
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104795389586119
.
- รันนิ่งแมน 03 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=109572452441746
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=109572499108408
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=109572525775072
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=109572662441725
.
- รันนิ่งแมน 04 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104428092956182
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104441042954887
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104715246260800
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104726402926351
.
- รันนิ่งแมน 05 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106291192769872
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106319126100412
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106366262762365
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106366316095693
.
- รันนิ่งแมน 06 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=113563725375952
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=113758802023111
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=113787755353549
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=113787615353563
.
- รันนิ่งแมน 07 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106556999409958
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106565602742431
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106580656074259
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106590289406629
.
- รันนิ่งแมน 08 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=103424659723192
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=103442833054708
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=103467993052192
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=103497809715877
.
- รันนิ่งแมน 09 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=117507878314870
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=117562964976028
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=117664931632498
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=117664964965828
.
- รันนิ่งแมน 10 ซับไทย   
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=115508325181492
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=115515998514058
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=115740061824985
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=115539358511722
.
- รันนิ่งแมน 11 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=124710904261234
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=124710934261231
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=124710964261228
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=124711007594557
.
- รันนิ่งแมน 12 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120603521338639
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120603574671967
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120603578005300
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120738071325184
.
- รันนิ่งแมน 13 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=119505481448443
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=119537798111878
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=119556021443389
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=119577744774550
 .
- รันนิ่งแมน 14 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=116494731749518
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=116516005080724
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=116537645078560
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=116555028410155
.
- รันนิ่งแมน 15 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121393787926279
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121409817924676
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121426417923016
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121438284588496
.
- รันนิ่งแมน 16 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=114225105309814
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=114225165309808
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=114225175309807
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=114225185309806
.
- รันนิ่งแมน 17 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=122232077842450
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=122173227848335
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=122173254514999
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=122173277848330
.
- รันนิ่งแมน 18 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=123617671037224
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=123639707701687
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=123662724366052
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=123678431031148
.
- รันนิ่งแมน 19 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121290691269922
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121290697936588
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121290711269920
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121290721269919
ตอนพิเศษ  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121441174588207
.
- รันนิ่งแมน 20 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xj8ymk
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xj8ymn
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xj8ymt
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xj90l5
ตอนพิเศษ  : www.dailymotion.com/video/xj90l9
.
- รันนิ่งแมน 21 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=131237250275266
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=131237333608591
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=131237370275254
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=131237403608584
ตอนพิเศษ  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=132451966820461
SBSAward: http://www.facebook.com/video/video.php?v=132307056834952
.
- รันนิ่งแมน 22 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xj98yq
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xj9ozw
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjappv
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjaq50
.
- รันนิ่งแมน 23 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjas0g
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjas0j
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjaxbp
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjaye5
.
- รันนิ่งแมน 24 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjbe1w
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjbe24
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjbfpu
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjbfqe
.
- รันนิ่งแมน 25 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjaye7
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjaye9
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjb6b3
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjb7cg
.
- รันนิ่งแมน 26 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjbhii
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjbhj9
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjbsbt
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjbsci

.
- รันนิ่งแมน 27 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjbscl
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjbux2
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjbuyu
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjbuzf
.
- รันนิ่งแมน 28 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjbx7j
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjbx7u
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjbx82
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjbzlq
.
- รันนิ่งแมน 29 ซับไทย
ตอนที่ 1/5 : www.dailymotion.com/video/xk97ab
ตอนที่ 2/5 : www.dailymotion.com/video/xjbzmo
ตอนที่ 3/5 : www.dailymotion.com/video/xjc1zj
ตอนที่ 4/5 : www.dailymotion.com/video/xjc1zo
ตอนที่ 5/5 : www.dailymotion.com/video/xjc20g
.
- รันนิ่งแมน 30 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjc4hr
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjc4i4
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjcaxo_
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjcaxv
.
- รันนิ่งแมน 31 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjcdsu
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjcdt0
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjcdta
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xk97b9
.
- รันนิ่งแมน 32 ซับไทย  
ตอนที่ 1/5 : www.dailymotion.com/video/xjcy6m
ตอนที่ 2/5 : www.dailymotion.com/video/xjd6gz
ตอนที่ 3/5 : www.dailymotion.com/video/xjd6h4
ตอนที่ 4/5 : www.dailymotion.com/video/xjd6ha
ตอนที่ 5/5 : www.dailymotion.com/video/xjd99j
.
- รันนิ่งแมน 33 ซับไทย
ตอนที่ 1/5 : www.dailymotion.com/video/xjd99m
ตอนที่ 2/5 : www.dailymotion.com/video/xjd99z
ตอนที่ 3/5 : www.dailymotion.com/video/xjdau5
ตอนที่ 4/5 : www.dailymotion.com/video/xjdatu
ตอนที่ 5/5 : www.dailymotion.com/video/xjdaug
.
- รันนิ่งแมน 34 ซับไทย
ตอนที่ 1/5 : www.dailymotion.com/video/xjdt2b
ตอนที่ 2/5 : www.dailymotion.com/video/xjdtlp
ตอนที่ 3/5 : www.dailymotion.com/video/xjdtlu
ตอนที่ 4/5 : www.dailymotion.com/video/xjdtm0
ตอนที่ 5/5 : www.dailymotion.com/video/xjdtm8
.
- รันนิ่งแมน 35 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xje47k
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xje559
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xje55r
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjeb19
.
- รันนิ่งแมน 36 ซับไทย 
ตอนที่ 1/5 : www.dailymotion.com/video/xjdwro
ตอนที่ 2/5 : www.dailymotion.com/video/xjdwru
ตอนที่ 3/5 : www.dailymotion.com/video/xjdws3
ตอนที่ 4/5 : www.dailymotion.com/video/xje0k4
ตอนที่ 5/5 : www.dailymotion.com/video/xje0k8
.
- รันนิ่งแมน 37 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xje0kb
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xje2j6
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xje2j8
ตอนที่ 4/4 :www.dailymotion.com/video/xje47e
.
- รันนิ่งแมน 38 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjeb1c
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjec9c
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjec9j
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjerqn
.
- รันนิ่งแมน 39 ซับไทย 
ตอนที่ 1/5 : www.dailymotion.com/video/xjf29k
ตอนที่ 2/5 : www.dailymotion.com/video/xjf29u
ตอนที่ 3/5 : www.dailymotion.com/video/xjf4c9
ตอนที่ 4/5 : www.dailymotion.com/video/xjf4cl
ตอนที่ 5/5 : www.dailymotion.com/video/xjf4cz
.
- รันนิ่งแมน 40 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjud0s
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjukih
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjutbv
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjuvis
.
- รันนิ่งแมน 41 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.vimeo.com/27041914
ตอนที่ 2/4 : http://www.vimeo.com/27049134
ตอนที่ 3/4 : http://www.vimeo.com/27045241
ตอนที่ 4/4 : http://www.vimeo.com/27058830
.
- รันนิ่งแมน 42 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjp832
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjp835
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjp8ij
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjp8in
.
- รันนิ่งแมน 43 ซับไทย ( Part 1 ) 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=258832930807377
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=2231895713165
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=2233388670488
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=2233563074848
.
- รันนิ่งแมน 44 ซับไทย  
ตอนที่ 1/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=255918397761025
ตอนที่ 2/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=256095584409973
ตอนที่ 3/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=256147251071473
ตอนที่ 4/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=256173474402184
ตอนที่ 5/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=256217607731104
.
- รันนิ่งแมน 45 ซับไทย  
ตอนที่ 1/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257135177639347
ตอนที่ 2/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257159554303576
ตอนที่ 3/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257184810967717
ตอนที่ 4/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257206684298863
ตอนที่ 5/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257226707630194
.
- รันนิ่งแมน 46 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150270974488124
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150271461728124
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150272822838124
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150271852583124
ตอนที่ 5/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150271993938124
.
- รันนิ่งแมน 47 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257320837620781
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257345290951669
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257367350949463
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257390604280471
.
- รันนิ่งแมน 48 ซับไทย 
ตอนที่ 1/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=185462691519388
ตอนที่ 2/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=183554588376865
ตอนที่ 3/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=185946364804354
ตอนที่ 4/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=186398294759161
ตอนที่ 5/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=186428111422846
.
- รันนิ่งแมน 50 ซับไทย  
ตอนที่ 1/7 : http://www.youtube.com/watch?v=lYmkWrN_N2A
ตอนที่ 2/7 : http://www.youtube.com/watch?v=naZn7pZ-IZs
ตอนที่ 3/7 : http://www.youtube.com/watch?v=Ov5mit7EMFE
ตอนที่ 4/7 : http://www.youtube.com/watch?v=hZdyyAdy1ow
ตอนที่ 5/7 : http://www.youtube.com/watch?v=HPP1LnDRHnI
ตอนที่ 6/7 : http://www.youtube.com/watch?v=mqL9Rdznvdg
ตอนที่ 7/7 : http://www.youtube.com/watch?v=FMAVKEv_tKM
.
- รันนิ่งแมน 51 ซับไทย
ตอนที่ 1/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=183043678427956
ตอนที่ 2/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=183554588376865
ตอนที่ 3/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=183587548373569
ตอนที่ 4/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=183619271703730
ตอนที่ 5/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=183999054999085
.
- รันนิ่งแมน 52 ซับไทย 
ตอนที่ 1/5 : http://vimeo.com/28159483
ตอนที่ 2/5 : http://vimeo.com/28184780
ตอนที่ 3/5 : http://vimeo.com/27956786
ตอนที่ 4/5 : http://vimeo.com/27956798 

- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 01 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106610082737983
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106613029404355
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106626306069694
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106626336069691
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 02 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106861522712839
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106951322703859
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107077556024569
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107099219355736
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 03 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107133022685689
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107144392684552
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107168682682123
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107201376012187
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 04 ซับไทย  
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=151348084930849
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=151366281595696
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=151386861593638
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=151404264925231
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 05 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=144810352251289
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=144746765590981
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=144747065590951
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=144747075590950
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 06 ซับไทย  
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=152037638195227
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=152037661528558
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=152037698195221
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=152113354854322
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 07 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=132497590149232
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=132498273482497
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=132498110149180
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=132498163482508
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 08 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=148130195252638
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=148199871912337
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=148199898579001
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=148199918578999
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 09 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=157280801004244
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=157302501002074
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=157341660998158
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=157341687664822
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 10 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=161860810546243
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=161860857212905
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=161860867212904
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=161860887212902
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 11 ซับไทย                           [    UPDATE ล่าสุด !!!!! ]
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=167469923318665
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=167489486650042
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=167502849982039
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=167521323313525
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 23 ซับไทย IU Cut 
ตอนที่ 1/1 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=133963393335985
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 32 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=156162324449425
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=156181221114202
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=156239477775043
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=156239501108374
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 37 ซับไทย TVXQ Cut - Narsha
ตอนที่ 1/1 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=156274811104843- Happy Together ซองมิน ซุปเปอร์จูเนียร์ ซับไทย 157
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138387979560193
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138387986226859
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138387999560191
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138388009560190
.
- Happy Together ทูเอเอ็ม & คาร่า ซับไทย 174 
ตอนที่ 1/8 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=135891819809809 
ตอนที่ 2/8 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=135891906476467
ตอนที่ 3/8 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=135891963143128
ตอนที่ 4/8 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=135891986476459
.
- Happy Together ทูเอเอ็ม & คาร่า ซับไทย 175 
ตอนที่ 5/8 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=135995383132786
ตอนที่ 6/8 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=135995426466115
ตอนที่ 7/8 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=135995449799446
ตอนที่ 8/8 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=135995479799443
.
- Happy Together ดรีมไฮ ซับไทย 177
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=145596112172713
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=145596122172712
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=145623838836607
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=145623845503273
.
- Happy Together TVXQ & f(x) & Shinee ซับไทย 182
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138670296198628
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138670359531955
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138670406198617
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138670432865281
.
- Happy Together อึนจอง & ไอยู ซับไทย 191
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=158194960912828
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=158233000909024
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=158233020909022
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=158233057575685
.
- Happy Together ยงฮวา & กีกวัง
ตอนที่ 1/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=151547774916078
ตอนที่ 2/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=151599881577534
ตอนที่ 3/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=151771851560337
ตอนที่ 4/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=151971781540344
ตอนที่ 5/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=152126194858236
ตอนที่ 6/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=152182931519229- Flower Bouquet 03 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121055344626790
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120960431302948
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120960457969612
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120960481302943
.
- Flower Bouquet 06 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=131346106931047
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=131346173597707
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=131346196931038
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=131346246931033
.
- Flower Bouquet 07 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121055564626768
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121055464626778
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121055481293443
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121055487960109
.
- Flower Bouquet 08 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121606614571663
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121606644571660
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121606694571655
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121606717904986
.
- Flower Bouquet 09 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138006122931712
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138006382931686
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138006619598329
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138006782931646 - Come to play จียอน & ไอยู & ลูน่า                             [    UPDATE ล่าสุด !!!!! ]
ตอนที่ 1/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=155455864525269
ตอนที่ 2/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=155624854508370 
ตอนที่ 3/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=155717371165785 
ตอนที่ 4/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=156309491106573
ตอนที่ 5/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=156309534439902
ตอนที่ 6/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=156309564439899
.
- Come to play ลีเฮียวริ & ปาร์ค ซียอน 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=117916221607369
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=117916284940696 
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=117916361607355 
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=117916414940683
.
- Come to play We got married ( โจควอน กาอิน )
ตอนที่ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=112942208771437
ตอนที่ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=112942228771435
.
- Come to play Bigbang ( บิ๊กแบง )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111094368956221
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111094402289551 
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111094542289537 
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111094728956185
.
- Come to play Bigbang ( ท๊อป & จี ดราก้อน )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111094755622849
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111094808956177
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111199335612391
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111217058943952
.
- Come to play SJ & WG ( ซุปเปอร์จูเนียร์ & วันเดอร์เกิร์ล )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111327712266220
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111453672253624
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111465892252402
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111361658929492
.
- Come to play Super Junior ( ซุปเปอร์จูเนียร์ )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=115805891818402
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=115806011818390
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=115806035151721
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=115806038485054
.
- Come to play TVXQ ( ดงบังชินกิ )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111539028911755
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111568515575473
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111568585575466
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111568608908797
.
- Come to play  Kara  SNSD ( คาร่า & โซนยอชิแด )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111568655575459
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111568685575456
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111718158893842
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111721522226839- ฮ่าฮ่ามง 01 บุกหอพักทูเอเอ็ม 2AM ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105964999469158
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105992392799752
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106015829464075
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106034729462185
.
- ฮ่าฮ่ามง 02 บุกหอพักคาร่า Kara ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=103982803000711
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104031259662532
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104089552990036
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104063192992672
.
- ฮ่าฮ่ามง 04 โซนยอชิแด SNSD ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105206262878365
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105208236211501
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105237946208530
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105260379539620
.
- ฮ่าฮ่ามง 07 บุกหอพักทููพีเอ็ม 2PM ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105121276220197
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105135122885479
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105145179551140
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105161946216130
.
- ฮ่าฮ่ามง 10 บุกหอพักทีอาร่า T-ara ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=124581460940845
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=124581494274175
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=124581520940839
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=124581574274167
- สตรองฮาร์ท 01  ( ยุนอา - บูม - ซึงริ - จีดราก้อน ) 
ตอนที่ 1/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107462405986084
ตอนที่ 2/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107481432650848
ตอนที่ 3/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107510202647971
ตอนที่ 4/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107510299314628
ตอนที่ 5/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107510419314616
.
- สตรองฮาร์ท 02 ( 2NE1 )
ตอนที่ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=132307126834945
ตอนที่ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=132307133501611
.
- สตรองฮาร์ท 04 ( ยุนอา ทิฟฟานี่ ยูริ ซันนี่ )
ตอนที่ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107582159307442
ตอนที่ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107582249307433
.
- สตรองฮาร์ท 07 ( เจสสิก้า )
ตอนที่ 1/1 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107582395974085
.
- สตรองฮาร์ท 09 ( ซุปเปอร์จูเนียร์ ฮวางโบ เอล็กซ์ แอนดี้ )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107672845965040
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107672885965036
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107672925965032
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107672969298361
.
- สตรองฮาร์ท 11 ( SNSD แทยอน ซอฮยอน )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107722822626709
.

- สตรองฮาร์ท 12 ( SNSD แทยอน ซอฮยอน ฮโยยอน )
ตอนที่ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107722865960038
ตอนที่ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107841552614836
.
- สตรองฮาร์ท 13 ( Kara คูฮาร่า กยูริ  )
ตอนที่ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107841592614832
ตอนที่ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107841639281494
.
- สตรองฮาร์ท 14 ( แทยัง แดซอง )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=122914811107510
.
- สตรองฮาร์ท 16 ( T-ara ฮโยมิน อึนจอง )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107841752614816
.
- สตรองฮาร์ท 18 ( ยงฮวา ซอฮยอน ยูอี กาฮี จุนโฮ แทคยอน ยุนอา ทิฟฟานี่ )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107841859281472
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107950509270607
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107930725939252
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108047392594252
.
- สตรองฮาร์ท 19 ( SNSD ซอฮยอน ยุนอา ทิฟฟานี่ ซูยอง )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108070802591911
.
- สตรองฮาร์ท 23 ( SNSD เจสสิก้า )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108070889258569
.
- สตรองฮาร์ท 24 ( SNSD ซันนี่ )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108070969258561
.
- สตรองฮาร์ท 28 ( เรน G.O-MBLAQ ซุปเปอร์จูเนียร์ กาฮี จียอน )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108071055925219
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108071109258547
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108071169258541
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108071205925204
.
- สตรองฮาร์ท 29 ( SNSD ฮโยยอน ยูริ )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108210059244652
.
- สตรองฮาร์ท 30 (  SNSD ยูริ )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108195209246137
.
- สตรองฮาร์ท 31 ( 2PM นิชคุณ จุนซู )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108210179244640
.
- สตรองฮาร์ท 32 ( 2PM นิชคุณ จุนซู )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108210435911281
.
- สตรองฮาร์ท 34 ( SJ ซีวอน ดงเฮ อึนฮยอก ลีทึก ชินดง คยูฮยอน )
ตอนที่ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108210539244604
ตอนที่ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108210595911265
.
- สตรองฮาร์ท 39 ( ซนดัมบิ กาฮี ) 
ตอนที่ 1/1 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120895167976141
.
- สตรองฮาร์ท 49 ( 2PM นิชคุณ อูยอง )
ตอนที่ 1/2  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111361685596156
ตอนที่ 2/2  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111361722262819
.
- สตรองฮาร์ท 53 & 54 ( ยูริ ซูยอง SNSD )
ตอนที่ 1/2  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=136618976403760
ตอนที่ 2/2  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=136619023070422 
.
- สตรองฮาร์ท 55 ( วิคทอเรีย fx ) 
ตอนที่ 1/1 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120895297976128

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[:: อ่านสักนิดเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน :: ]
ไฟล์ทั้งหมดนี้ ผมไม่ได้ทำซับไทยเองนะครับ .. ผมไม่มีทีมซับแต่อย่างใด
เว็บไหนไม่ห้าม เว็บไหนใจดี แจกฟรี  ผมก็นำมาส่งต่อความสุขแค่นั้นเองจ้ะ (=^_^=)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ติดตามซับไทยรายการอื่น ๆ ได้ที่ : http://www.youtube.com/user/KhuntoriaFc
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Comment

Comment:

Tweet

Amazing YouTube movies posted at this website, I am going to subscribe for daily updates, as I dont want to fail to take this series. bfgkaefabdgdekcg

#3624 By (200.68.9.90|148.251.91.38, 200.68.9.90) on 2015-05-25 06:04

#3623 By (69.28.67.7|69.28.67.7) on 2015-05-24 01:52

Article Source a viral game app is not that much difficult. gceaaebaefkedbag

#3622 By (191.7.204.104|148.251.91.38, 191.7.204.104) on 2015-05-22 21:50

#3621 By (88.135.140.117|148.251.92.48, 88.135.140.117) on 2015-05-21 21:39

#3620 By (132.248.36.22|132.248.36.22) on 2015-05-20 22:48

The principle isn't to artificially turn out to be effective, eggggkgeefegkded

#3619 By (185.35.164.50|178.63.0.194, 10.189.255.250, 185.35.164.50) on 2015-05-19 17:34

I just couldn't go away your web site before suggesting that I really enjoyed the usual information an individual provide on your visitors? Is gonna be again continuously in order to check up on new posts bdckakeddefkgdbc

#3618 By (190.52.192.1|148.251.91.38, 190.52.192.1) on 2015-05-16 22:14

#3617 By (164.86.232.18|178.63.0.194, 164.86.232.18) on 2015-05-16 00:47

#3616 By (202.65.126.74|148.251.92.48, 202.65.126.74) on 2015-05-14 21:38

#3615 By (62.173.137.7|148.251.91.38, 62.173.137.7) on 2014-09-13 13:07

#3614 By (42.117.3.73|148.251.91.38, 42.117.3.73) on 2014-08-27 13:08

#3613 By (177.221.42.65|148.251.91.38, 177.221.42.65) on 2014-08-19 18:42

#3612 By (107.170.235.44|148.251.91.38, 107.170.235.44) on 2014-08-01 23:07

#3611 By (107.170.235.44|148.251.92.48, 107.170.235.44) on 2014-07-31 11:34

#3610 By (107.170.235.44|148.251.92.48, 107.170.235.44) on 2014-07-31 11:34

#3609 By (107.170.235.44|148.251.92.48, 107.170.235.44) on 2014-07-31 11:33

#3608 By (37.239.46.2|37.239.46.2) on 2014-07-19 11:50

#3607 By (122.226.172.18|148.251.91.38, 122.226.172.18) on 2014-07-17 23:02

#3606 By (192.69.133.40|192.69.133.40) on 2014-06-23 11:12

#3605 By (199.119.123.44|199.119.123.44) on 2014-06-19 04:37

#3604 By (91.196.230.66|148.251.91.38, 91.196.230.66) on 2014-06-01 11:08

#3603 By (49.122.68.5|148.251.92.48, 49.122.68.5) on 2014-05-27 15:07

#3602 By (203.34.118.54|148.251.92.48, 203.34.118.54) on 2014-05-26 14:59

#3601 By (187.4.97.2|178.63.0.194, 187.4.97.2) on 2014-05-21 13:34

#3600 By (77.249.40.94|148.251.92.48, 77.249.40.94) on 2014-05-08 12:42

#3599 By (88.198.155.51|88.198.155.51) on 2014-05-04 06:07

#3598 By (88.198.155.51|88.198.155.51) on 2014-05-04 06:04

#3597 By (190.184.144.86|148.251.92.48, 190.184.144.86) on 2014-05-02 07:51

#3596 By (176.108.145.15|178.63.0.194, 176.108.145.15) on 2014-04-30 20:21

hEZRkw http://www.MHyzKpN7h4ERauvS72jUbdI0HeKxuZom.com

#3595 By ztqHopeqZeYZmYwnz (58.52.242.145) on 2013-11-14 09:12

hJTBSR http://www.MHyzKpN7h4ERauvS72jUbdI0HeKxuZom.com

#3594 By KfGXIKzoMb (10.178.59.222, 118.97.95.185) on 2013-10-29 15:29

? ?????? ????????????? ?????? ? |

#3593 By parajumpers parka (64.31.39.82) on 2013-10-22 15:15

#3592 By ดวงดาว (223.207.13.193) on 2013-10-01 07:21

diflucan pills

#3591 By DGRArQaLdFyGZVy (103.7.57.18|190.52.124.36) on 2013-06-17 18:18

dapoxetine online

#3590 By mTHvHOeAGQWLSxRdfXk (103.7.57.18|178.151.68.210) on 2013-06-17 17:14

generic sildenafil

#3589 By pqIRZwlKzqjQXlAv (103.7.57.18|190.52.124.36) on 2013-06-17 15:35

propecia online

#3588 By SQCEfrPdirnKwrYhTtK (103.7.57.18|178.151.68.210) on 2013-06-17 13:59

buy dapoxetine

#3587 By hKjzQnwy (103.7.57.18|200.7.201.145, 200.7.201.145) on 2013-06-16 21:09

nolvadex pills

#3586 By XMucuSQyGmiN (103.7.57.18|unknown, 118.140.81.50) on 2013-06-15 17:51

buy sildenafil

#3585 By VbsvjllCacoP (103.7.57.18|220.132.19.136) on 2013-06-15 15:25

diflucan online

#3584 By ntGolosTgizRAEb (103.7.57.18|178.151.68.210) on 2013-06-15 13:40

vardenafil

#3583 By GljiReRjLzTPVl (103.7.57.18|119.226.253.14) on 2013-06-15 11:11

sildenafil online

#3582 By stIFSccRtbCWSLK (103.7.57.18|221.194.111.226) on 2013-06-15 07:32

diflucan

#3581 By DjCmhoCswUa (103.7.57.18|10.8.8.1, 61.19.42.60) on 2013-06-15 07:11

vardenafil online

#3580 By gvyZfBijDLwd (103.7.57.18|10.8.8.1, 61.19.42.60) on 2013-06-15 06:54

sildenafil

#3579 By MZsmahcvvaGXszBE (103.7.57.18|117.211.123.60) on 2013-06-15 00:34

generic nolvadex

#3578 By WCsckdGvIn (103.7.57.18|200.6.121.105) on 2013-06-14 18:58

sildenafil tablets

#3577 By zwNGsWNq (103.7.57.18|218.85.135.29) on 2013-06-14 18:37

diflucan online

#3576 By cCkfFegSkrGn (103.7.57.18|64.213.148.133) on 2013-06-14 18:16

propecia dosage

#3575 By EAIqCJsQanAxYzLO (103.7.57.18|218.189.88.190) on 2013-06-14 16:14