* อ่านก่อนครับ * เนื่องจาก Facebook ตั้งค่าวีดีโอใหม่ ดังนั้นเพื่อน ๆ คนไหนดูแล้ว
[ รู้สึกภาพไม่ชัด หรือ จอเล็กลงจากที่เคยดู " ให้จิ้มปุ่ม HQ  บนตัว Cilp " นะจ้ะ ]- รันนิ่งแมน 01 ซับไทย
ตอนที่ 1/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104073019658356
ตอนที่ 2/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104109462988045
ตอนที่ 3/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104125179653140
ตอนที่ 4/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104200892978902 
ตอนที่ 5/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104240492974942
.
- รันนิ่งแมน 02 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104747779590880 
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104758726256452
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104783449587313
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104795389586119
.
- รันนิ่งแมน 03 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=109572452441746
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=109572499108408
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=109572525775072
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=109572662441725
.
- รันนิ่งแมน 04 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104428092956182
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104441042954887
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104715246260800
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104726402926351
.
- รันนิ่งแมน 05 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106291192769872
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106319126100412
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106366262762365
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106366316095693
.
- รันนิ่งแมน 06 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=113563725375952
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=113758802023111
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=113787755353549
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=113787615353563
.
- รันนิ่งแมน 07 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106556999409958
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106565602742431
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106580656074259
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106590289406629
.
- รันนิ่งแมน 08 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=103424659723192
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=103442833054708
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=103467993052192
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=103497809715877
.
- รันนิ่งแมน 09 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=117507878314870
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=117562964976028
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=117664931632498
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=117664964965828
.
- รันนิ่งแมน 10 ซับไทย   
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=115508325181492
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=115515998514058
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=115740061824985
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=115539358511722
.
- รันนิ่งแมน 11 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=124710904261234
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=124710934261231
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=124710964261228
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=124711007594557
.
- รันนิ่งแมน 12 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120603521338639
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120603574671967
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120603578005300
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120738071325184
.
- รันนิ่งแมน 13 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=119505481448443
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=119537798111878
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=119556021443389
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=119577744774550
 .
- รันนิ่งแมน 14 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=116494731749518
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=116516005080724
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=116537645078560
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=116555028410155
.
- รันนิ่งแมน 15 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121393787926279
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121409817924676
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121426417923016
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121438284588496
.
- รันนิ่งแมน 16 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=114225105309814
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=114225165309808
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=114225175309807
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=114225185309806
.
- รันนิ่งแมน 17 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=122232077842450
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=122173227848335
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=122173254514999
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=122173277848330
.
- รันนิ่งแมน 18 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=123617671037224
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=123639707701687
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=123662724366052
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=123678431031148
.
- รันนิ่งแมน 19 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121290691269922
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121290697936588
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121290711269920
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121290721269919
ตอนพิเศษ  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121441174588207
.
- รันนิ่งแมน 20 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xj8ymk
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xj8ymn
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xj8ymt
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xj90l5
ตอนพิเศษ  : www.dailymotion.com/video/xj90l9
.
- รันนิ่งแมน 21 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=131237250275266
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=131237333608591
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=131237370275254
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=131237403608584
ตอนพิเศษ  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=132451966820461
SBSAward: http://www.facebook.com/video/video.php?v=132307056834952
.
- รันนิ่งแมน 22 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xj98yq
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xj9ozw
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjappv
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjaq50
.
- รันนิ่งแมน 23 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjas0g
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjas0j
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjaxbp
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjaye5
.
- รันนิ่งแมน 24 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjbe1w
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjbe24
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjbfpu
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjbfqe
.
- รันนิ่งแมน 25 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjaye7
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjaye9
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjb6b3
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjb7cg
.
- รันนิ่งแมน 26 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjbhii
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjbhj9
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjbsbt
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjbsci

.
- รันนิ่งแมน 27 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjbscl
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjbux2
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjbuyu
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjbuzf
.
- รันนิ่งแมน 28 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjbx7j
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjbx7u
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjbx82
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjbzlq
.
- รันนิ่งแมน 29 ซับไทย
ตอนที่ 1/5 : www.dailymotion.com/video/xk97ab
ตอนที่ 2/5 : www.dailymotion.com/video/xjbzmo
ตอนที่ 3/5 : www.dailymotion.com/video/xjc1zj
ตอนที่ 4/5 : www.dailymotion.com/video/xjc1zo
ตอนที่ 5/5 : www.dailymotion.com/video/xjc20g
.
- รันนิ่งแมน 30 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjc4hr
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjc4i4
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjcaxo_
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjcaxv
.
- รันนิ่งแมน 31 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjcdsu
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjcdt0
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjcdta
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xk97b9
.
- รันนิ่งแมน 32 ซับไทย  
ตอนที่ 1/5 : www.dailymotion.com/video/xjcy6m
ตอนที่ 2/5 : www.dailymotion.com/video/xjd6gz
ตอนที่ 3/5 : www.dailymotion.com/video/xjd6h4
ตอนที่ 4/5 : www.dailymotion.com/video/xjd6ha
ตอนที่ 5/5 : www.dailymotion.com/video/xjd99j
.
- รันนิ่งแมน 33 ซับไทย
ตอนที่ 1/5 : www.dailymotion.com/video/xjd99m
ตอนที่ 2/5 : www.dailymotion.com/video/xjd99z
ตอนที่ 3/5 : www.dailymotion.com/video/xjdau5
ตอนที่ 4/5 : www.dailymotion.com/video/xjdatu
ตอนที่ 5/5 : www.dailymotion.com/video/xjdaug
.
- รันนิ่งแมน 34 ซับไทย
ตอนที่ 1/5 : www.dailymotion.com/video/xjdt2b
ตอนที่ 2/5 : www.dailymotion.com/video/xjdtlp
ตอนที่ 3/5 : www.dailymotion.com/video/xjdtlu
ตอนที่ 4/5 : www.dailymotion.com/video/xjdtm0
ตอนที่ 5/5 : www.dailymotion.com/video/xjdtm8
.
- รันนิ่งแมน 35 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xje47k
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xje559
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xje55r
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjeb19
.
- รันนิ่งแมน 36 ซับไทย 
ตอนที่ 1/5 : www.dailymotion.com/video/xjdwro
ตอนที่ 2/5 : www.dailymotion.com/video/xjdwru
ตอนที่ 3/5 : www.dailymotion.com/video/xjdws3
ตอนที่ 4/5 : www.dailymotion.com/video/xje0k4
ตอนที่ 5/5 : www.dailymotion.com/video/xje0k8
.
- รันนิ่งแมน 37 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xje0kb
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xje2j6
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xje2j8
ตอนที่ 4/4 :www.dailymotion.com/video/xje47e
.
- รันนิ่งแมน 38 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjeb1c
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjec9c
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjec9j
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjerqn
.
- รันนิ่งแมน 39 ซับไทย 
ตอนที่ 1/5 : www.dailymotion.com/video/xjf29k
ตอนที่ 2/5 : www.dailymotion.com/video/xjf29u
ตอนที่ 3/5 : www.dailymotion.com/video/xjf4c9
ตอนที่ 4/5 : www.dailymotion.com/video/xjf4cl
ตอนที่ 5/5 : www.dailymotion.com/video/xjf4cz
.
- รันนิ่งแมน 40 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjud0s
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjukih
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjutbv
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjuvis
.
- รันนิ่งแมน 41 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.vimeo.com/27041914
ตอนที่ 2/4 : http://www.vimeo.com/27049134
ตอนที่ 3/4 : http://www.vimeo.com/27045241
ตอนที่ 4/4 : http://www.vimeo.com/27058830
.
- รันนิ่งแมน 42 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : www.dailymotion.com/video/xjp832
ตอนที่ 2/4 : www.dailymotion.com/video/xjp835
ตอนที่ 3/4 : www.dailymotion.com/video/xjp8ij
ตอนที่ 4/4 : www.dailymotion.com/video/xjp8in
.
- รันนิ่งแมน 43 ซับไทย ( Part 1 ) 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=258832930807377
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=2231895713165
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=2233388670488
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=2233563074848
.
- รันนิ่งแมน 44 ซับไทย  
ตอนที่ 1/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=255918397761025
ตอนที่ 2/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=256095584409973
ตอนที่ 3/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=256147251071473
ตอนที่ 4/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=256173474402184
ตอนที่ 5/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=256217607731104
.
- รันนิ่งแมน 45 ซับไทย  
ตอนที่ 1/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257135177639347
ตอนที่ 2/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257159554303576
ตอนที่ 3/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257184810967717
ตอนที่ 4/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257206684298863
ตอนที่ 5/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257226707630194
.
- รันนิ่งแมน 46 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150270974488124
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150271461728124
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150272822838124
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150271852583124
ตอนที่ 5/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150271993938124
.
- รันนิ่งแมน 47 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257320837620781
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257345290951669
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257367350949463
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=257390604280471
.
- รันนิ่งแมน 48 ซับไทย 
ตอนที่ 1/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=185462691519388
ตอนที่ 2/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=183554588376865
ตอนที่ 3/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=185946364804354
ตอนที่ 4/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=186398294759161
ตอนที่ 5/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=186428111422846
.
- รันนิ่งแมน 50 ซับไทย  
ตอนที่ 1/7 : http://www.youtube.com/watch?v=lYmkWrN_N2A
ตอนที่ 2/7 : http://www.youtube.com/watch?v=naZn7pZ-IZs
ตอนที่ 3/7 : http://www.youtube.com/watch?v=Ov5mit7EMFE
ตอนที่ 4/7 : http://www.youtube.com/watch?v=hZdyyAdy1ow
ตอนที่ 5/7 : http://www.youtube.com/watch?v=HPP1LnDRHnI
ตอนที่ 6/7 : http://www.youtube.com/watch?v=mqL9Rdznvdg
ตอนที่ 7/7 : http://www.youtube.com/watch?v=FMAVKEv_tKM
.
- รันนิ่งแมน 51 ซับไทย
ตอนที่ 1/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=183043678427956
ตอนที่ 2/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=183554588376865
ตอนที่ 3/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=183587548373569
ตอนที่ 4/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=183619271703730
ตอนที่ 5/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=183999054999085
.
- รันนิ่งแมน 52 ซับไทย 
ตอนที่ 1/5 : http://vimeo.com/28159483
ตอนที่ 2/5 : http://vimeo.com/28184780
ตอนที่ 3/5 : http://vimeo.com/27956786
ตอนที่ 4/5 : http://vimeo.com/27956798 

- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 01 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106610082737983
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106613029404355
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106626306069694
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106626336069691
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 02 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106861522712839
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106951322703859
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107077556024569
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107099219355736
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 03 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107133022685689
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107144392684552
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107168682682123
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107201376012187
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 04 ซับไทย  
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=151348084930849
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=151366281595696
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=151386861593638
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=151404264925231
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 05 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=144810352251289
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=144746765590981
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=144747065590951
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=144747075590950
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 06 ซับไทย  
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=152037638195227
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=152037661528558
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=152037698195221
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=152113354854322
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 07 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=132497590149232
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=132498273482497
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=132498110149180
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=132498163482508
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 08 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=148130195252638
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=148199871912337
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=148199898579001
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=148199918578999
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 09 ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=157280801004244
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=157302501002074
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=157341660998158
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=157341687664822
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 10 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=161860810546243
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=161860857212905
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=161860867212904
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=161860887212902
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 11 ซับไทย                           [    UPDATE ล่าสุด !!!!! ]
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=167469923318665
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=167489486650042
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=167502849982039
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=167521323313525
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 23 ซับไทย IU Cut 
ตอนที่ 1/1 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=133963393335985
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 32 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=156162324449425
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=156181221114202
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=156239477775043
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=156239501108374
.
- กู้ดซันเดย์ฮีโร่ 37 ซับไทย TVXQ Cut - Narsha
ตอนที่ 1/1 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=156274811104843- Happy Together ซองมิน ซุปเปอร์จูเนียร์ ซับไทย 157
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138387979560193
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138387986226859
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138387999560191
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138388009560190
.
- Happy Together ทูเอเอ็ม & คาร่า ซับไทย 174 
ตอนที่ 1/8 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=135891819809809 
ตอนที่ 2/8 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=135891906476467
ตอนที่ 3/8 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=135891963143128
ตอนที่ 4/8 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=135891986476459
.
- Happy Together ทูเอเอ็ม & คาร่า ซับไทย 175 
ตอนที่ 5/8 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=135995383132786
ตอนที่ 6/8 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=135995426466115
ตอนที่ 7/8 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=135995449799446
ตอนที่ 8/8 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=135995479799443
.
- Happy Together ดรีมไฮ ซับไทย 177
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=145596112172713
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=145596122172712
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=145623838836607
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=145623845503273
.
- Happy Together TVXQ & f(x) & Shinee ซับไทย 182
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138670296198628
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138670359531955
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138670406198617
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138670432865281
.
- Happy Together อึนจอง & ไอยู ซับไทย 191
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=158194960912828
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=158233000909024
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=158233020909022
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=158233057575685
.
- Happy Together ยงฮวา & กีกวัง
ตอนที่ 1/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=151547774916078
ตอนที่ 2/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=151599881577534
ตอนที่ 3/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=151771851560337
ตอนที่ 4/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=151971781540344
ตอนที่ 5/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=152126194858236
ตอนที่ 6/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=152182931519229- Flower Bouquet 03 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121055344626790
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120960431302948
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120960457969612
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120960481302943
.
- Flower Bouquet 06 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=131346106931047
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=131346173597707
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=131346196931038
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=131346246931033
.
- Flower Bouquet 07 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121055564626768
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121055464626778
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121055481293443
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121055487960109
.
- Flower Bouquet 08 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121606614571663
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121606644571660
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121606694571655
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=121606717904986
.
- Flower Bouquet 09 ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138006122931712
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138006382931686
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138006619598329
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=138006782931646 - Come to play จียอน & ไอยู & ลูน่า                             [    UPDATE ล่าสุด !!!!! ]
ตอนที่ 1/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=155455864525269
ตอนที่ 2/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=155624854508370 
ตอนที่ 3/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=155717371165785 
ตอนที่ 4/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=156309491106573
ตอนที่ 5/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=156309534439902
ตอนที่ 6/6 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=156309564439899
.
- Come to play ลีเฮียวริ & ปาร์ค ซียอน 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=117916221607369
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=117916284940696 
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=117916361607355 
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=117916414940683
.
- Come to play We got married ( โจควอน กาอิน )
ตอนที่ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=112942208771437
ตอนที่ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=112942228771435
.
- Come to play Bigbang ( บิ๊กแบง )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111094368956221
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111094402289551 
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111094542289537 
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111094728956185
.
- Come to play Bigbang ( ท๊อป & จี ดราก้อน )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111094755622849
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111094808956177
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111199335612391
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111217058943952
.
- Come to play SJ & WG ( ซุปเปอร์จูเนียร์ & วันเดอร์เกิร์ล )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111327712266220
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111453672253624
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111465892252402
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111361658929492
.
- Come to play Super Junior ( ซุปเปอร์จูเนียร์ )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=115805891818402
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=115806011818390
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=115806035151721
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=115806038485054
.
- Come to play TVXQ ( ดงบังชินกิ )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111539028911755
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111568515575473
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111568585575466
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111568608908797
.
- Come to play  Kara  SNSD ( คาร่า & โซนยอชิแด )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111568655575459
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111568685575456
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111718158893842
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111721522226839- ฮ่าฮ่ามง 01 บุกหอพักทูเอเอ็ม 2AM ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105964999469158
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105992392799752
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106015829464075
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=106034729462185
.
- ฮ่าฮ่ามง 02 บุกหอพักคาร่า Kara ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=103982803000711
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104031259662532
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104089552990036
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=104063192992672
.
- ฮ่าฮ่ามง 04 โซนยอชิแด SNSD ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105206262878365
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105208236211501
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105237946208530
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105260379539620
.
- ฮ่าฮ่ามง 07 บุกหอพักทููพีเอ็ม 2PM ซับไทย 
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105121276220197
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105135122885479
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105145179551140
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=105161946216130
.
- ฮ่าฮ่ามง 10 บุกหอพักทีอาร่า T-ara ซับไทย
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=124581460940845
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=124581494274175
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=124581520940839
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=124581574274167
- สตรองฮาร์ท 01  ( ยุนอา - บูม - ซึงริ - จีดราก้อน ) 
ตอนที่ 1/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107462405986084
ตอนที่ 2/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107481432650848
ตอนที่ 3/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107510202647971
ตอนที่ 4/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107510299314628
ตอนที่ 5/5 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107510419314616
.
- สตรองฮาร์ท 02 ( 2NE1 )
ตอนที่ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=132307126834945
ตอนที่ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=132307133501611
.
- สตรองฮาร์ท 04 ( ยุนอา ทิฟฟานี่ ยูริ ซันนี่ )
ตอนที่ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107582159307442
ตอนที่ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107582249307433
.
- สตรองฮาร์ท 07 ( เจสสิก้า )
ตอนที่ 1/1 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107582395974085
.
- สตรองฮาร์ท 09 ( ซุปเปอร์จูเนียร์ ฮวางโบ เอล็กซ์ แอนดี้ )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107672845965040
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107672885965036
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107672925965032
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107672969298361
.
- สตรองฮาร์ท 11 ( SNSD แทยอน ซอฮยอน )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107722822626709
.

- สตรองฮาร์ท 12 ( SNSD แทยอน ซอฮยอน ฮโยยอน )
ตอนที่ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107722865960038
ตอนที่ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107841552614836
.
- สตรองฮาร์ท 13 ( Kara คูฮาร่า กยูริ  )
ตอนที่ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107841592614832
ตอนที่ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107841639281494
.
- สตรองฮาร์ท 14 ( แทยัง แดซอง )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=122914811107510
.
- สตรองฮาร์ท 16 ( T-ara ฮโยมิน อึนจอง )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107841752614816
.
- สตรองฮาร์ท 18 ( ยงฮวา ซอฮยอน ยูอี กาฮี จุนโฮ แทคยอน ยุนอา ทิฟฟานี่ )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107841859281472
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107950509270607
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=107930725939252
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108047392594252
.
- สตรองฮาร์ท 19 ( SNSD ซอฮยอน ยุนอา ทิฟฟานี่ ซูยอง )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108070802591911
.
- สตรองฮาร์ท 23 ( SNSD เจสสิก้า )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108070889258569
.
- สตรองฮาร์ท 24 ( SNSD ซันนี่ )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108070969258561
.
- สตรองฮาร์ท 28 ( เรน G.O-MBLAQ ซุปเปอร์จูเนียร์ กาฮี จียอน )
ตอนที่ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108071055925219
ตอนที่ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108071109258547
ตอนที่ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108071169258541
ตอนที่ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108071205925204
.
- สตรองฮาร์ท 29 ( SNSD ฮโยยอน ยูริ )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108210059244652
.
- สตรองฮาร์ท 30 (  SNSD ยูริ )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108195209246137
.
- สตรองฮาร์ท 31 ( 2PM นิชคุณ จุนซู )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108210179244640
.
- สตรองฮาร์ท 32 ( 2PM นิชคุณ จุนซู )
ตอนที่ 1/1  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108210435911281
.
- สตรองฮาร์ท 34 ( SJ ซีวอน ดงเฮ อึนฮยอก ลีทึก ชินดง คยูฮยอน )
ตอนที่ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108210539244604
ตอนที่ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=108210595911265
.
- สตรองฮาร์ท 39 ( ซนดัมบิ กาฮี ) 
ตอนที่ 1/1 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120895167976141
.
- สตรองฮาร์ท 49 ( 2PM นิชคุณ อูยอง )
ตอนที่ 1/2  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111361685596156
ตอนที่ 2/2  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=111361722262819
.
- สตรองฮาร์ท 53 & 54 ( ยูริ ซูยอง SNSD )
ตอนที่ 1/2  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=136618976403760
ตอนที่ 2/2  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=136619023070422 
.
- สตรองฮาร์ท 55 ( วิคทอเรีย fx ) 
ตอนที่ 1/1 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=120895297976128

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[:: อ่านสักนิดเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน :: ]
ไฟล์ทั้งหมดนี้ ผมไม่ได้ทำซับไทยเองนะครับ .. ผมไม่มีทีมซับแต่อย่างใด
เว็บไหนไม่ห้าม เว็บไหนใจดี แจกฟรี  ผมก็นำมาส่งต่อความสุขแค่นั้นเองจ้ะ (=^_^=)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ติดตามซับไทยรายการอื่น ๆ ได้ที่ : http://www.youtube.com/user/KhuntoriaFc
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

wowww ยูแจซอก อวตาร กลับมาเป็น คิม จองกุ๊ก ๕๕๕

#1 By LOveXsO (115.87.4.140) on 2011-08-04 19:07

ํY__Y ดีใจที่สุดอ้ะ ขอบคุณนะคะ

#2 By UnprettyGirl (58.11.75.143) on 2011-08-05 11:14

ขอบคุณมากนะค่ะ โอ้วววววววววว หากันจนเจอ

#3 By pungpond (113.53.41.193) on 2011-08-05 12:47

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ดีใจด้วย เย้ๆๆๆๆcry

#4 By loveyouchan (124.120.35.189) on 2011-08-05 16:39

เย้ ดีจัยเ่ว่อร์ ขอบคุนนะค่ะสำหรับกานแบ่งปัน

#5 By moupui (183.89.161.247) on 2011-08-05 18:50

ขอบคุณมากๆๆๆๆๆครับ สวดยอดไป เลย คัมซานิดา

#6 By เดียร์ (110.171.44.132) on 2011-08-05 20:25

ขอบคุณมากๆเลย ค่ะ ขอบคุณที่กลับมา
ดีใจมากๆเลย ค่ะ

#7 By Noinar (124.122.25.3) on 2011-08-06 07:51

เย้ๆๆๆๆๆ กลับมาแล้ว

หาตั้งนานว่าบ้านนี้หายไปไหน

ขอบคุณมากค่ะที่กลับมา

#8 By nam (14.207.219.187) on 2011-08-06 23:41

well comeback ka ^^ miss missconfused smile

#9 By (118.173.183.57) on 2011-08-07 00:37

ขอบคุณที่กลับมาเพื่อเราทุกคนค่ะ

#10 By BBหมีขั้วโลก (223.205.132.242) on 2011-08-07 01:11

wowww finally you back!

i miss you so much <3

thx a lot

#11 By (70.177.164.250) on 2011-08-08 11:04

ในที่สุด ก้อกลับมา คิดถึงจิงๆ T.Tcry

#12 By kaew_limp (183.89.187.33) on 2011-08-10 18:24

ในที่สุด เราก็หากันจนเจอนะคะ ยูแจซอก
ไม่มีอะไรมาขวางกั้น เราได้ 555+ ยินดีที่กลับมา นำความสุข นำซับไทย รายการสนุกๆ มาให้ เพื่อนๆ ได้ชม อีกครั้ง

#13 By Rak Khun (49.49.59.169) on 2011-08-10 22:30

ไม่ลง good sunday เลยเหรอค่ะ อยากดูง่ะ

#14 By pearry (125.25.198.203) on 2011-08-12 23:35

เย้ๆๆๆ ในที่สุดเราก็ได้เจอกันอีกครั้ง
ขอบคุณมากค่ายูแจซอกในร่างคิมจองกุ๊ก อิอิ

#15 By (58.9.28.182) on 2011-08-13 09:06

ดีใจที่ได้เจอกันอีกนะคะ ^^

#16 By stob (101.51.8.205) on 2011-08-13 12:04

ดีจัยที่ได้เจอกันอีกค่า ><

#17 By BiBew (49.48.149.87) on 2011-08-14 14:23

ในที่สุดก้อเจอกันอีก ขอบคุณนะค่ะ

#18 By (124.121.114.227) on 2011-08-14 22:21

ขอบคุณมากๆนะครับ รันนิ่งแมนที่ลงใน dailymotion ผมดูไม่ค่อยได้อะครับ มันโหลดช้าๆยังไงไม่รู้อะครับ เน็ตผม 7เมกเลยนะครับ อยากให้ลงใน facebook มากกว่า ขอบคุณนะครับ

#19 By (58.11.3.148) on 2011-08-15 22:27

ผมดูรันนิ่งแมน Ep 29#4-5 ไม่ได้ครับ

#20 By (58.11.3.148) on 2011-08-15 22:33

ดีจัยจัง แต่ก้อดูไม่ได้ค่ะ เข้าลิงค์แล้วบอกว่าวีดีโอดูไม่ได้อ่ะ อยากดูจัง

#21 By กี้ (124.120.29.216) on 2011-08-19 16:23

รันนิ่งแมนตอน40#3-4 มันโหลดข้ามนะครับ ช่วยแก้หน่อยนะครับ

#22 By (58.9.253.125) on 2011-08-20 14:50

Ep 29#4-5 กับ 40#3-4 ตรวจดูให้แล้วนะคับ
แต่ไม่มั่นใจว่า แก้ไขตรงจุดหรือเปล่า เพราะผมไม่ได้อัพคลิปจ้า ผมแค่ลิงค์ไปเฉย ๆ คับผม ^^

#23 By Kim Jong Kook on 2011-08-20 17:24

ขอบคุณครับ กํบซับดีๆ และคลิปใหม่ๆเข้ามาครับ

#24 By a (61.90.124.146) on 2011-08-21 11:11

อยากดูcome to play ที่ ค่ายsm มาอ่ะค่ะ ช่วยทีนะคร๊าาา T^T

#25 By (124.122.24.240) on 2011-08-21 22:52

ทำไมบางอันก็ดูไม่ไดละค่ะ

#26 By runma (124.121.136.218) on 2011-08-22 15:31

เย้! ดีใจจังเลย กลับมาแว้ว ขอบคุณมากสำหรับรายการสนุก ๆ

#27 By iamnuyy (58.8.182.82) on 2011-08-22 17:25

ไม่มีตอน49หรอครับ ranning man ครับ

#28 By (58.9.16.104) on 2011-08-22 22:48

open-mounthed smile open-mounthed smile เย้ เย้ ขอบคุณนะค่ะ ที่กลับมารวบรวมรายการดีดีให้พวกเราดูกัน

#29 By Bebeev (202.44.135.244) on 2011-08-23 00:49

ผมเป็ฯเหมือน คห.19 เลยอ่ะ

#30 By loveRM on 2011-08-23 09:42

รันนิ่งแมน 52 ซับไทย

ดูไม่ได้อ่าค่ะ T^T

#31 By polaris on 2011-08-24 23:19

49 มาแล้วที่ เดรี่โมชั่น ขอบคุณเพนกวิน

#32 By kosupure on 2011-08-25 02:30

RM ep.52 2 พาทร์ทแรกดูไม่ได้อ่าาาค่ะ ,,


ปล.ขอบคุณมากมากนะค่ะ สำหรับการแบ่งปันครั้งนี้ double wink surprised smile

#33 By ต.ตอง on 2011-08-25 15:49

ทำไม ดูตอน 52 ไม่ได้อ่ะครับ TT

#34 By Hmam (180.180.134.130) on 2011-08-26 00:09

ดีใจจัง .... ในที่สุดก้อหาเจอ
พอเจอเป็นคิมจองกุก ก้อขำกร้ากกกก
เชๆ ครั้งหน้าเป็น ฮาโรโร่นะ รุกันๆ

#35 By ฝนเอง (124.122.17.56) on 2011-08-26 09:23

ขอบคุณมากค่ะ

#36 By รส (83.135.99.62) on 2011-08-26 21:21

Y^Y ฮีโร่ดูไม่ได้อ่า Y^Y

#37 By (58.9.15.51) on 2011-09-02 20:36

ดูฮีโร่ไม่ได้ angry smile

#38 By memo (182.53.197.119) on 2011-09-03 12:29

ดู RM ep 41 พาท4 ไม่ได้อ่า

#39 By MM (118.173.208.22) on 2011-09-03 16:33

บางคริปก้อดูไม่ได้อ่ะค่ะทำไงดีTTอย่างฮ่าฮ่ามงโชวอ่าค่ะ

#40 By koi (58.9.23.161) on 2011-09-04 22:18

ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ

ตั้งแต่ปิดบล็อกเก่าไปก็ไม่ได้ดูอีกเลยย ดีใจมากๆๆ

#41 By AmMozz (223.207.89.252) on 2011-09-05 22:28

อยากดู กู๊ดซันเดย์ฮีโร่คับ ลบไปแล้วอ่า

#42 By (27.130.185.88) on 2011-09-07 00:30

ทำไมบางคลิปดูไม่ได้อ่าค่ะ

#43 By noihna (202.28.78.146) on 2011-09-13 22:01

ขอบคุณมากเลยนะค่ะ ที่สละเวลามาแปลให้เราได้มีความสุขกัน ขอบคุณจริงๆเลยbig smile

#44 By Tanva (210.1.31.28) on 2011-09-30 01:16

ทามไม ดู Hero ไม่ได้เลยอ่ะ ลบไปหมดแล้วหรอ ?

#45 By Scream (192.168.1.14, 171.98.88.44) on 2011-10-01 17:08

ไม่ลง good sunday เลยเหรอค่ะ อยากดูง่ะ

#46 By noi (49.48.101.126) on 2011-10-08 19:49

สวรรค์ สุดๆ

#47 By pupu (58.11.140.24) on 2011-10-09 16:04

รันนิ่งแมนตอนที่43part2มาเมื่อไรครับ

#48 By gsmtom00 (223.206.101.87) on 2011-10-10 15:00

แล้วไมผมโหลดสตรองฮาร์ทไม่ได้อ่ะครับ

#49 By gsmtom00 (223.206.101.87) on 2011-10-10 15:01

อยากดูฮีโร่สาว ขอดูได้ไมคะ ขอบคุนคะ

#50 By nam_09959 on 2011-10-14 17:13